Deplhi, проверка за валиден Булстат на фирма

Това е проверка само дали е валиден булстата на фирмата не и за това дали фирмата е активна и дали е преустановила дейност!!!
До края на 2014 година АП и НАП искаха 30000 лв. за да може софтуерна фирма да има достъп до регистъра за установяване на валидност на булстат,
но през 2015 обещаха цената да спадне драстично… ще почакаме…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *